Intel Call

V roku 2018 sme zakomponovali všetky nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov na všetkých stupňoch organizácie. Všetky procesy, pri ktorých prichádza s kontaktom s osobnými údajmi, robia odborne zaškolení  pracovníci.

V duchu tohto nariadenia spravujeme aj našu databázu s viac ako 750 000 aktívnymi kontaktami.

;