Intel Call

Inter Call je postavený na troch pevných základoch.

Ľudia

 • minimálna fluktuácia

 • priemerná prax operátora je 6 rokov

 • nadštandardné platové podmienky

Skúsenosti

 • manažéri s 20 ročnými skúsenosťami

 • obrat 120 mil. na dohodnutých stretnutiach

 • špecializácia na:
  • predaj
  • dohadovanie obchodných stretnutí

Know-How

 • rozpracovanie vízie

 • zaškolenie ľudí

 • implementácia

;